Amedia
Fjendstrupvej 2
4850 Stubbekøbing
tlf 54 49 00 94
fax 54 49 00 77
info@amedia.dk

Vores rådgivning
Amedia samler den bedst mulige kompetence til at etablere, udvikle og styre et community for en gruppe mennesker, der enten allerede deler en interesse eller er mulige fremtidige interessenter i samme fællesskab

Amedia er hovedsageligt med i rådgivnings- og etableringsfasen, men engagementet kan strække sig længere ind i den egentlige drift af det virtuelle interessefællesskab.

Amedia rådgiver ikke kun om, hvordan man skal forholde sig i forhold til brug af Internettet, men kombinerer Internettets muligheder med de traditionelle medier. Firmaets force er således at have et ben i såvel den traditionelle som den nye medielejr

Amedia lægger desuden vægt på at indbygge muligheder for fysisk kontakt mellem interessefællesskabets medlemmer.

Arbejdsform
Afklaring:
Normalt mødes vi med kunden og afdækker behov og ønsker. Vi fortæller, hvad man skal tænke over, inden man opretter et community og hvilke forudsætninger, der skal være i orden, hvis man vælger at opbygge et sådant netværk, og sætter det i relation til kundens virkelighed

Strategi:
Ud fra dette udarbejder vi en strategiplan/oplæg, som giver grundlag for at vurdere fordele & ulemper ved et community. Herefter træffes beslutning om, hvordan communitiet skal se ud, omfang, formål, og vedligeholdelsesgrad.

Opbygning :
Vi tilbyder at implementere oplægget, således at communitiet kan køre under virksomhedens nuværende software.
Amedia er partner med IT-firmaet Groupcare, som opbygger og tilpasser netværksløsninger, så de kan integreres i eksisterende hjemmesiders design eller opbygges fra bunden i en ny hjemmeside. Groupcare kan derfor evt. benyttes.

Vedligeholdelse
Vi tilbyder en starttræning af communitiets moderatorer, og en løbende vejledning i, hvordan man vedligeholder communitiet. Såfremt kunden ønsker, at Amedia modererer communitiet, kan dette arrangeres.

PR:
Da der ofte skal gøres PR for et sådant tiltag, tilbyder vi også udarbejdelse af PR-plan, der inddrager såvel gamle som nye medier til at udbrede kendskabet til communitiet og dets muligheder, ligesom vi tilbyder at udføre planen.
.